Sep 16, 2010

An Important OpEd in Ma'ariv by Masorti Movement CEO Yizhar Hess: שתיקת הרבנים", מאת יזהר הס"

An Important OpEd in Ma'ariv by Masorti Movement CEO Yizhar Hess: שתיקת הרבנים, מאת יזהר הס, regarding the silence of the Israeli Rabbinate in the face of the attack on conversions that happen through the IDF.  (Below is the original Hebrew, followed by an inadequate but usable translation via google translator.  The original link is http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/157/694.html?hp=1&loc=31&tmp=156)

---
Rabbi Menachem Creditor
Congregation Netivot Shalom  ||  Bay Area Masorti  ||  ShefaNetwork.org  ||  menachemcreditor.org 
To join Rabbi Creditor's email list, send a blank email to thetisch-subscribe@yahoogroups.com.


The Silence of the Rabbis - שתיקת הרבנים

היאלמותם של הרבנים הראשיים נוכח הפסיקה נגד הגיור בצה"ל - מוכיחה עד כמה התרחקה הרבנות הראשית בישראל מהחזון הלאומי-ציוני שאפיין אתה בתחילת דרכה

עו''ד יזהר הס | 16/9/2010 13:00הוסף תגובההדפס כתבהכתוב לעורךשלח לחבר
הרב ד"ר יעקב דוד וילהלם עלה ארצה מגרמניה בשנת 1934, בעלייה החמישית, "עליית היקים", וקבע משכנו בירושלים. הוא היה איש מידות, בעל השכלה יהודית וכללית רחבה. ורב קונסרבטיבי. אמנם היה יליד גרמניה, אך את הסמכתו לרבנות קיבל בבית המדרש לרבנים באמריקה, הסמינר התיאולוגי של היהדות הקונסרבטיבית. הרב וילהלם, כך כינוהו, הקים בירושלים את הקהילה הקונסרבטיבית הראשונה בישראל, 'אמת ואמונה', בלב שכונת רחביה. כל משכילי ירושלים הגיעו אל 'אמת ואמונה'. חלקם כמתפללים, חלקם כשותפים פעילים בתוכנית התרבותית הענפה. עקיבא ארנסט סימון, גרשום שלום, מרטין בובר. מי לא. 

באותן שנים כיהן כרבה הראשי של ארץ ישראל הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מי שהקים את מוסד הרבנות הראשית. הוא לא חשש מהרב הליברלי שעלה לירושלים. להיפך. הוא עודד אותו להקים את 'אמת ואמונה'. הוא גם העניק לו היתר לעריכת חופה וקידושין. הוא חלק עליו, אך גם חלק לו כבוד. "אתה תגיע לאנשים שאני כנראה לא אגיע אליהם", אמר הרב קוק באומץ שלא מאפיין איש מממשיכיו. 

מי שרצה להרהר בדרך הארוכה שעברה הרבנות הראשית מאז ועד היום קיבל בשבוע שעבר תשובה בבג"ץ. נציגת הפרקליטות, עו"ד יוכי גנסין, טענה בנחרצות המאפיינת אותה שהגיורים (האורתודוקסים, נזכיר) שנערכים בצה"ל נעשים לא ברשות ולא בסמכות. היא אמרה, והארץ רעשה, אך כבוד הרבנים הראשיים, הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר והראשון לציון הרב שלמה עמר, שבמהלך משבר הגיור האחרון לא חדלו מלגלגל עיניים השמימה ולהאשים עולם ומלואו בחוסר הבנה למצוקת הגרים, לא מצאו לנכון להוציא את ההודעה החד-משמעית המתבקשת שתגן על מערך הגיור הצה"לי. מערך שאיפשר עד כה לאלפי חיילים, רובם יוצאי ברית המועצות לשעבר, להתגייר במהלך שירותם הצבאי. 

אה כן, הרב עמאר שיגר מכתב לראש הממשלה בו הוא מתרה בו: "אם היית מעביר את חוק הגיור שלי זה לא היה קורה", ופיזר פה ושם עוד כמה משפטים ומסרים מגומגמים, אך באשר למהות – דממה. הרבנים הראשיים מילאו פיהם מים, בשתיקה שאין שאון שיחריש את קלונה. או את חרפתה. 
מצג שווא של רבנות ראשית מתוקנת

הרבנות הראשית לישראל התרחקה מרחק שנות אור מהחזון הלאומי-ציוני שאפיין אותה בשנותיה הראשונות. במקרה הטוב היא מעוז חרדי, משני בחשיבותו. במקרה הרע, אך המדויק יותר, היא כלי ריק. כך רישום הנישואין, כך הגיורים, כך התנהלות בתי הדין הרבניים. ועוד לא דיברנו על מערך הכשרות. מי שמקורב אל המנגנון הזה יודע היטב עד כמה הוא מחנאי ונקמני, לפעמים גם מסואב ובדרך כלל חסר תקנה. הרב הראשי האשכנזי מתמנה על פי רצונו של הרב אלישיב, הרב הראשי הספרדי על פי החלטתו של הרב עובדיה. כך נכבשה מה שהייתה יכולה להיות ספינת הדגל של הציונות הדתית על ידי הממסד החרדי במרעו. 

ולמען האמת, כאן גם טמונה התמיהה הגדולה. איך קורה שהציונות הדתית האורתודוקסית השפויה הפקירה את החזית הזו, או לחילופין לא הגיעה למסקנה כבר מזמן כי תם תפקידה ההיסטורי של הרבנות הראשית וכי יש להקים לה  אלטרנטיבה? רבני צהר הידידותיים

למשתמש, שבחדרי חדרים יבקרו את הרבנות הראשית בחריפות שאין שנייה לה, גם לא שלישית לה, מהווים למעשה את עלה התאנה שכבר למעלה מעשר שנים בולם את סיר הלחץ מלהתפוצץ. 

בשם הממלכתיות, ובמסירות נפש אמיתית, הם מציגים לציבור מצג שווא של רבנות ראשית מתוקנת ובכך מסיטים את האש ומונעים מהציבור, גם מהציבור שלהם, את התובנה המתבקשת. אך חז"ל לימדונו שמי שמרחם על אכזרים סופו שמתאכזר אל רחמנים. זהו עוול שרבני צהר לא יינקו ממנו. 

שתיקתם של הרבנים הראשיים השבוע צריכה להיות יריית הפתיחה החרישית לברית היסטורית בין הגורמים המתונים באורתודוקסיה הישראלית לזרמים הלא-אורתודוקסים, זה הרפורמי וזה המסורתי-קונסרבטיבי. יש להפריט את הרבנות הראשית. אין לה תקנה, אין לה תקומה. אל תפחדו, חלקכם יודע לצטט היטב ממורשת הרב קוק, אז הנה – ראו איך ידע לבנות גשר של הבנה עם הרב וילהלם. 

הכותב הוא מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל 
---------- Forwarded message ----------


 

Silence of the rabbis

The silence of the Israeli Chief Rabbinate concerning the ruling against the conversion at IDF - shows how the Chief Rabbinate of Israel away from the national vision - Scores characteristic of you at the outset

Attorney Yizhar Hess D'' | 09/16/2010 13:00
Rabbi Dr. Jacob David Wilhelm immigrated from Germany in 1934, the fifth rise, "the formative aliyah", stating residence in Jerusalem. He was a man of prominence, with a broad general Jewish education. A Conservative Rabbi. Although he was born in Germany, but the rabbi received at ordination Theological Seminary of America, the Jewish Theological Seminary of Conservative Judaism. Rabbi Wilhelm, as he was known, founded in Jerusalem, the first Conservative Jewish community in Israel, 'Emet Ve'Emunah/true faith', the heart of the Rehavia neighborhood. all the Jerusalem intellectuals attended the 'true faith'. Some of the worshipers, some active members of the program extensive cultural. Akiba Ernst Simon, Gershom Scholem, Martin Buber. Who does not. 

During those years he served as Chief Rabbi of Israel Rabbi Abraham Isaac Kook, who founded the institution of the Chief Rabbinate. He did not fear the liberal rabbi came to Jerusalem. On the contrary. He encouraged him to establish the 'true faith'. He also gave him permission to edit Jewish views of marriage. He disagreed, but also some respect. "You get people that I probably will not get them," Kook said boldly that characterizes a successor. 

Who wanted to reflect on the Chief Rabbinate last long since received an answer in the High Court last week. Representative of the prosecution, attorney Yochi Gnessin, argued strongly that characterizes her conversions (the Orthodox, mention) made in the IDF are not in possession and authority. She said , Earth in Upheaval, but respect for the chief rabbis, Chief Rabbi Yona Metzger and Rishon Lezion Rabbi Shlomo Amar, conversion during the last crisis did not stop Mlgalgal eyes to heaven and blame the whole world, not understanding the distress of living, not found it necessary to single out the message - categorically requested to protect IDF conversion system. System that allowed thousands of soldiers so far, mostly the former Soviet Union, to convert during their military service. 

Ah yes, Amar sent a letter to the Prime Minister in which he warned: "If you pass the law that my conversion would not have happened", and sprinkled here and there a few awkward sentences and messages, but when nature - silence.Chief Rabbis filled their mouths shut, no sound of silence Shiaharish the Kelowna. Or her shame. 
Misrepresentation of the Chief Rabbinate revised

Chief Rabbinate of Israel falling away from the national vision light years - scores that characterized her early years. At best is an ultra-Orthodox stronghold, secondary importance. At worst, but more precise, is an empty vessel. That registration of marriages, the conversions, the behavior of the rabbinical courts. And did not talk about the training system. Who is close to this mechanism is well aware how much he camper and vengeful, sometimes dirty and generally hopeless. Ashkenazi Chief Rabbi appointed by the will of Rabbi Elyashiv, Sephardi Chief Rabbi by Rabbi Ovadia's decision. It was conquered what that could be the flagship of religious Zionism by ultra-Orthodox establishment Abmaro. 

And frankly, here lies the great puzzle. Why is it orthodox religious Zionism the sane abandoned this front, or alternatively, not long ago concluded that over the historical role of the Chief Rabbinate and that she has set up an alternative? Tzohar rabbis friendly

User, the chambers will visit the Chief Rabbinate sharply, second to none, not even a third, are in fact the fig leaf for more than ten years everyone Mloatapocc the pressure cooker. 

The name of the state, real devotion, they show the public a false impression of the Chief Rabbinate of fixed and shift the fire and prevent the public, even in their public, the obvious insight. But the sages taught that whoever had compassion on the cruel cruel to the merciful end. This is an injustice Tzohar rabbis will not be exonerated him. 

The silence of the Chief Rabbis of the week should be a soft opening shot of a historical alliance between the moderate elements in the currents Israeli Orthodoxy - Orthodox, Reform and it is traditional - Conservative. There privatize the Chief Rabbinate. No regulation, no rebirth. Do not be afraid, some of you well know quote Kook heritage, so here - see how he build a bridge of understanding with Rabbi Wilhelm. 

The writer is CEO of the Masorti/Conservative Movement in Israel