Jul 14, 2010

Masorti Movement Urgent email (in Hebrew, with inaccurate but quick translation): חוק הגיור רע ליהודים!

(Note: the Hebrew letter below was just sent from the Masorti Movement in Israel - please see below for a less-than accurate but quick English version, as rendered by Google Translator(

14.7.10 ג' באב תש"ע

חוק הגיור רע ליהודים!

חברי התנועה המסורתית ואוהדיה,

אנו חותמים שבוע קשה ביחסי דת ופוליטיקה במדינת ישראל. בראשית השבוע, במפתיע, בניגוד לסיכום מוקדם שלנו עם ראש הממשלה ואנשיו, החליט חבר הקואליציה ממפלגת ישראל ביתנו חה"כ דוד רותם יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט להעלות להצבעה בועדתו את הצעת החוק שהוא מבקש לקדם בתחום הגיור. הדיון התקיים ביום ב' והיה סוער מאוד. יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי הגיע לוועדה במיוחד, דיבר על התנגדותו החריפה לחוק ועל המשמעויות אם יעבור. רותם דחק להצביע. חברי הכנסת של העבודה וקדימה התנגדו, אך ברוב של 5 נגד 4 עבר החוק בוועדה. שני חברי הכנסת של ישראל ביתנו בוועדה, יחד עם חברי הכנסת האורתודוקסים, הם שהעבירו את החוק. כעת הוא אמור לעבור לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

הצעת החוק של רותם היא הצעה רעה. במסווה של העברת סמכויות גיור לרבני ערים, היא מקבעת את המונופול האורתודוקסי על גיור בישראל; מפלה בחקיקה, לראשונה בתולדות ספר החוקים של מדינת ישראל, בין יהודים מלידה ליהודים שהתגיירו; מוציאה אל מחוץ לגדר את הגיורים המסורתיים והרפורמיים בישראל; שולחת מסר חריף, שקשה להגזים במשמעותו התדמיתית והערכית, שליהודים שאינם אורתודוקסים אין מקום בישראל. מדינת היהודים מנתקת את עצמה, הלכה למעשה, מהעולם היהודי.

מראשית השבוע אנו עובדים במרץ רב, יחד עם עמיתנו מהתנועה הרפורמית ועם הנהגת התנועה בחו"ל, לנסות להפעיל כל ערוץ אפשרי על מנת למנוע מהחקיקה להתקדם. קיימנו שיחות טלפון רבות, פגישות, הוצאנו מכתבים הן לראש הממשלה והן לנשיא. מפלגת קדימה (אופוזיציה) ומפלגת העבודה (קואליציה) תמימות דעים עמנו שהחוק רע ליהודים. חלק מחברי הליכוד אף הם עמנו במאבק (בעיקר השרים בני בגין ויולי אדלשטיין).

המפתח נמצא בידיו של רה"מ. אנשי לשכתו אומרים שהוא מתנגד לחוק, אך הוא לא הורה לחברי הליכוד להתנגד להצבעה בוועדה (הוראה שהייתה מסיימת את כל הסאגה) ועד כה לא הוציא כל הודעה רשמית, בקולו או בחתימתו, שהוא מחויב לא להעביר את החוק.

זו העת למאבק ציבורי נרחב ומהיר. אנו פועלים תחת הנחת עבודה שהחוק יובא להצבעה במליאה, למרות הודעות ההרגעה השונות. חשוב להפעיל כל השפעה, בעיקר על חברי הכנסת והשרים של הליכוד. אנו מבקשים מחברי התנועה ואוהדיה להתקשר ללשכותיהם ולשלוח מכתבים באמצעות הדואר האלקטרוני: להסביר שהחוק, אם יתקבל, יסב נזק עצום לאחד מהנכסים האסטרטגיים החשובים של ישראל ? הקשר עם התפוצות.

§         שיחות טלפון עדיפות מהודעות דוא"ל. לשיחה יש "משקל" רב יותר, אך עדיף לפעול בשני הערוצים. 

§         הפעם, לא כדאי להיכנס לויכוח על הזכות המוסרית, הדמוקראטית, של יהודים בעלי השקפות שונות לחיות כאן. לא להיכנס לויכוח על מעמדם של הזרמים. התרכזו בפגיעה האסטרטגית בביטחון ישראל אם נשפיל כך את יהודי התפוצות.

§         אם לא תצליחו לדבר עם חה"כ עצמו, שוחחו עם עוזריהם. זה גם חשוב. ההודעות עוברות. מבול של הודעות בנושא מסוים בהחלט משפיע.

§         אל תעתיקו באופן אוטומטי את הודעת הדוא"ל המומלצת. שנו מעט. וודאו שהיא ממוענת אישית לחה"כ. אם יש לכם היכרות מוקדמת כלשהו עמו, גם ציבורית, הזכירו זאת.


בהצלחה לכולנו במאבק החשוב הזה,

אמילי לוי שוחט, יו"ר התנועה המסורתית         עו"ד יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית


>> לרשימת חברי הכנסת והשרים של הליכוד ופרטיהם לחצו כאן

>> להצעה למייל לשליחה לחברי הכנסת לחצו כאן

>> לקריאת המכתב ששוגר לרה"מ לחצו כאן


>> לקריאת המכתב ששוגר לנשיא המדינה לחצו כאן

>> לצפיה במאבק התקשורתי ובעדכונים שוטפים מהתקשורת לחצו כאן.


Members of the Conservative Movement supporters,

We sign a hard week relations between religion and politics in Israel. Earlier in the week, surprisingly, unlike our earlier conclusion with the prime minister and his people, a member of the coalition decided to Israel Our Home Party MK David Rotem Chairman Knesset Constitution, Law and Justice Committee to vote the bill he wants to promote the area of conversion. The discussion took place on Monday and was very windy. Jewish Agency Chairman Natan Sharansky came to the Committee in particular, spoke of the fierce opposition to the law and the implications if passed. Rotem urged to vote. Members of the Labor and Kadima were opposed, but a majority of five against four passed the Law on the committee. Two members of Israel's Knesset our committee Members together with Orthodox, they passed the law. Now it should pass the first reading in the Knesset.

Rotem's bill is a bad proposal. Transfer of powers under the guise of conversion rabbis cities, she anchors the Orthodox monopoly on conversion in Israel; discriminatory legislation, the first history book of Israel's laws, between Jews and Jews who converted from birth; spends outside the fence the traditional Reform conversions in Israel; sends a strong message that it is difficult to exaggerate value image sense, non-Orthodox Jews in Israel have no place. Cutting off the Jewish state itself, in practice, the Jewish world.

Beginning of the week we work vigorously with our colleagues and the leadership of the Reform movement and the movement abroad, try to run each channel to avoid possible to advance legislation. We had many phone calls, meetings, letters are removed and the Prime Minister to President. Kadima Party (opposition) Labor Party (a coalition) a consensus with us that the law bad for the Jews. Some Likud members are also our struggle (primarily ministers Benny Begin and Yuli Edelstein.)

The key is in the hands of Prime Minister. The bureau said that he opposes the law, but he told Likud members to oppose a vote on the committee (which was finished teaching all saga) and so far not issued any official statement, voice or signature, it is committed not to pass the law .

Now is the time to combat widespread and rapid public. We operate under the working assumption that the law be brought to a vote in the Assembly, despite various assurances messages. It is important to have any effect, especially on the MKs and ministers of the Likud. We ask members to call Llskotim Movement supporters to send letters by e-mail: to explain the law, if accepted, will turn a huge damage to one of the most important strategic assets of Israel? Relationship with the Diaspora.

§ priority phone calls and email. Conversation has "weight" more, but it is better to act in two channels.

§ This time, you should not enter the debate over the moral right, Democrats, of Jews with different views to live here. Not to debate the status of the streams. Concentrated attacks on Israeli security strategy if Nsphil that the Jews in the Diaspora.

§ If you can not talk to MK himself, talk to their aides. It is also important. Messages pass. A flood of messages in a particular subject definitely affects.

§ Do not copy automatically the recommended email. Chennault little. Make sure that she personally addressed to MK. If you have any prior acquaintance with him, even public, mentioned it.


Good luck to all of us in this important struggle,

Emily Levy Shochat, chairman of the Conservative Movement Attorney Yizhar Hess, chief executive of the Conservative Movement


>> List of Knesset members and ministers of the Likud Click here for details

>> Proposal to send email Click here to Knesset Members

>> Read the letter sent to Prime Minister click here

>> Read the letter sent to President click here

>> View media struggle for media updates, click here.

Chag Sukkot Sameach, dear friends.